|

تاج گل ختم : گل رز

یکی از گل های بسیار زیبا و محبوب برای تاج گل ختم گل رز است. در فرهنگ ایرانی گل رز ارزش بسیاری دارد و نوعی قداست مذهبی پیدا کرده‌ است…